معاون دادگستری خراسان رضوی: پیشگیری ازتخلفات زیست محیطی خواست جامعه است.

معاون دادگستری خراسان رضوی: پیشگیری ازتخلفات زیست محیطی خواست جامعه است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات