"محله ما" ایجاد پلی میان مدیریت شهری و مردم است

"محله ما" ایجاد پلی میان مدیریت شهری و مردم است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات