تاکید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان بر استفاده از آب های برگشت پذیر به عنوان جایگزین برداشت آب های زیرزمینی در کار گروه  سازگاری با کم آبی کرمان

تاکید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان بر استفاده از آب های برگشت پذیر به عنوان جایگزین برداشت آب های زیرزمینی در کار گروه سازگاری با کم آبی کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات