برگزاری نشست اعضاء فنی و حقوقی کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها

برگزاری نشست اعضاء فنی و حقوقی کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها

نشست تخصصی اعضاء فنی و حقوقی کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها با حضور دبیران کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیرزمینی و مدیران دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی استان های کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان‌ ، مهندس مصطفوی مدیر کل دفتر حفاظت و بهره یرداری و دکتر مدنیان مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به میزبانی شرکت آب منطقه ای کرمان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۵ تیر ماه ۹۸ نشست تخصصی اعضاء فنی و حقوقی کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها با حضور دبیران کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیرزمینی و مدیران دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی استان های کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان‌به میزبانی شرکت آب منطقه ای کرمان برگزار گردید . در این نشست‌آقای مدنیان مدیرکل دفتر حقوقی و آقای مصطفوی مدیرکل ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات