تصویب مبحث ترافیک تنها درخواست گروه تخصصی ترافیک

تصویب مبحث ترافیک تنها درخواست گروه تخصصی ترافیک


تصویب مبحث ترافیک، تنها درخواست گروه تخصصی ترافیک

جلسه گروه تخصصی ترافیک روز نهم  تیرماه در سالن جلسات شورای مرکزی و با حضور تنی چند از نمایندگان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها برگزار شد . در این جلسه در خصوص اجلاس ۲۲ بحث وبررسی های لازم بعمل آمد ونهایتا اتفاق نظر براین شد که در اجلاس همچنان تصویب مبحث ترافیک در دستور کار قرار گیردوتا حصول نتیجه پیگیری گردد.
نمایندگان معرفی شده از استانها در این نشست ،نسبت به ارائه گزارش عملکرد در استان های خود گزارش دادند.
ماده پیشنهادی تنظیم شده در گروه تخصصی ترافیک برای گنجاندن در قطعنامه پایانی اجلاس ۲۲ به این شرح در اختیار روابط عمومی شورای مرکزی قرار گرفت:
« نظر به تدوین الزامات ترافیکی ساختمان‌ها در راستای بند "ز" ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شورای مرکزی انتظار دارد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تکمیل فرآیند تصویب و ابلاغ مبحث الزامات ترافیکی ساختمان ها بر مبنای آخرین ویرایش پیش نویس ارائه شده از سوی شورای مرکزی اقدام لازم را بعمل آورد».

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات