اجرای عملیات ترمیم و لکه گیری ترانشه های طولی حدفاصل میدان پرستار تا خ...

اجرای عملیات ترمیم و لکه گیری ترانشه های طولی حدفاصل میدان پرستار تا خ...

به منظور ترمیم معابر شهری و بهبود امر عبور و مرور ،عملیات لکه گیری آسفالت ترانشه های طولی حد فاصل میدان پرستار تا خیابان بهداری، توسط عوامل اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک و با نظارت جعفرپور سرپرست این سازمان انجام شد. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات