ما میراث دار گذشتگان و امانتدار آینده ایم باید برای هر ریال...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با حضور مدیرعامل, معاونین, مدیر امور مالی و ذیحسابی, مدیران دفاتر حراست و حقوقی و مجریان طرح‌های عمرانی جلسه پایش هزینه‌ها و مدیریت پروژه در شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با حضور مدیرعامل, معاونین, مدیر امور مالی و ذیحسابی, مدیران دفاتر حراست و حقوقی و مجریان طرح‌های عمرانی جلسه پایش هزینه‌ها و مدیریت پروژه در شرکت برگزار گردید .

در این جلسه نخست با مروری بر روند مصوبات صورتجلسات قبلی بر فعالیتهای انجام شده از همه مجریان و مدیران مرتبط با مدیریت مالی خواست به شرح مختصری از فعالیت های انجام شده در بازه زمانی مانده به پایان فصل مالی بپردازند. معاون طرح و توسعه و حفاظت و بهره برداری نیز با اشاره به وضعیت طرحهای در دست اجرا به شرح فعالیتهای انجام شده و وضعیت هزینه کرد اعتبارات پرداختند. در ادامه جلسه مجریان طرحهای عمرانی هرکدام نسبت به شرح تفصیلی عملکرد هزینه ها و فعالیت های انجام شده, گزارشات خود را ارائه دادند. در جمع بندی جلسه درویشی مدیرعامل شرکت با اشاره به اینکه جلسات پایش هزینه ها بعد از بحران سیلاب و در اردیبهشت ماه به طور منظم و مستمر برگزار شده است از نظر زمان بندی هزینه کرد اعتبارات شرکت را خوب توصیف نمود واز همه همکاران و مدیران دخیل در کار تشکر نمود. مدیرعامل شرکت با اشاره به اهمیت ارتباط مجریان طرح ها با مراجع بالادستی برای حل مشکلات و نارسایی ها,پر کردن خلاء ارتباطی موجود را مسیری اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت هزینه ها و پروژه ها دانست. درویشی کنترل پروژه و جدی گرفتن آن را بسیار الزامی دانست و خاطرنشان ساخت باید هماهنگی کاملی بین معاونت طرح و توسعه و برنامه ریزی برقرار گردد به شیوه ای که بارگذاری کردن برنامه ها در سیستم شرکت کاملا" حساب شده و منظم صورت گیرد. درویشی با تقدیر از امور قراردادها, انضباط این بخش را خوب ارزیابی نمود و خاطرنشان ساخت ما میراثدار گذشتگان و امانتدار آینده ایم و برای هر ریال از اعتبارات پروژه‌های عمرانی باید برنامه مدون و مشخص داشت. وی بازخورد برون سازمانی فعالیت های انجام شده و به ویژه شفافیت در برگزاری مناقصات را بسیار خوب توصیف کرد و جهت گیری شرکت را متعالی و رو به جلو خواند. وی برنامه‌ریزی‌های به موقع و نبود موانع را عاملی دانست که می تواند امور پیمان را با شفافیت کامل به انجام برساند و استمرار در جلسات پایش هزینه‌ها و تقید همه مجریان و مدیران و کارشناسان به اعتبارات هزینه کرد درست اعتبارات را بسیار حیاتی خواند و بر لزوم نظم و انضباط و شفافیت و احساس مسئولیت و دقت نظر در کار تاکید نمود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات