فراخوان همکاری با دبیرخانه مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

فراخوان همکاری با دبیرخانه مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

با توجه به استقرار دبیرخانه دائمی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان در زمینه "مصالح ساختمانی و استانداردهای آن و توسعه مصالح نوین" در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد با هدف تامین زمینه‌های لازم اعم از مطالعاتی یا ترویجی برای تدوین ویرایش های جدید این مبحث و توسعه اهداف آن در کشور و استان، از مهندسان عضو سازمان که در این زمینه تجربیات و پیشنهادهایی دارند دعوت می شود با ارسال نظرات و سوابق خود سازمان را در همکاری و همفکری با دبیرخانه مبحث پنجم همراهی نمایند. نحوه همکاری مهندسان با دبیرخانه متعاقباً پس از هماهنگی با اداره کل راه و شهرسازی استان و جمع‌بندی پیشنهاد های ارسالی معین می گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات