طی حکمی از سوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان سرپرست پارک ملی خبر منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان سرپرست پارک ملی خبر منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات