یک شرکت با رویکرد و چشم انداز بهره برداری مدرن به کار ترویجی و...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل ،معاون حفاظت و بهره برداری, مدیران و روسای گروههای این معاونت برگزار گردید اولویت ها و مسائل حفاظت و بهره برداری شرکت به بحث و بررسی گذاشته شد.

نخست مدیر دفتر هیئت مدیره با قرائت اولویت‌های مورد بررسی، اشاره ای به فعالیت‌های انجام شده در خلال جلسات قبل داشت. در ادامه اولویت های برنامه ریزی شده مانند بررسی آخرین وضعیت برداشتهای مجاز و غیرمجاز آبهای سطحی و زیرزمینی, موضوعات مرتبط به اصلاح و تعدیل پروانه های بهره برداری,  برنامه‌ها و راهکارهای حوزه معاونت بهره برداری و اجرای برنامه جامع جلسات و هدف‌گذاری شورا حفاظت استان به همراه وضعیت نصب کنتورهای حجمی و اهمیت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه جلیلیان رئیس گروه احیا و تعادل بخشی شرکت با مروری بر فعالیت های انجام شده در بخش سازگاری با کم آبی به الزامات و نیازهای این بخش پرداخت. سپس درویشی مدیرعامل شرکت با بیان اینکه به سرعت در حال حرکت به سمت شرکتی شدن هستیم گفت:  لازم است ماهیت یک تشکیلات بهره برداری به خود گرفته  و با جدیت  در گذار از طرحهای توسعه ای به بهره برداری برسیم . وی با اشاره به کاهش حجم فعالیتهای عمرانی و سازه ای اذعان داشت باید به سمتی رفت که بتوان شرکت بهره برداری مدرن و روزآمد ایجاد کرد. درویشی بر لزوم نظم و مسئولیت پذیری سازمانی تاکید کرد. ایشان اولویت‌های حوزه حفاظت و بهره برداری را بسیار مهم قلمداد نمود و اظهار داشت اگربرنامه ریزی مناسب در حوضه منابع آب خصوصا در بخش کشاورزی  با جدیت دنبال نشود در آینده نزدیک با بحران های جدی در بخش حفاظت از منابع آب مواجه خواهیم شد. وی با اذعان به وضعیت اقتصادی موجود خاطرنشان ساخت نباید در حال حاضر به دنبال اعتبارات دولتی بود و باید به فکر شرکت‌داری به معنای کامل آن و تعادل هزینه‌ها و درآمدها بود .

درویشی ناهماهنگی درون سیستم را زیبنده شرکتداری مدرن و مبتنی بر اصول ندانست و بعضی از عدم انطباق های را ناشی از عدم هماهنگی های درون بخشی دانست که می‌تواند موجب خسارت به بیت المال و تضییع حقوق دولت گردد.  مدیرعامل شرکت خطای مهندسی و عدم مسئولیت پذیری را به شدت مورد انتقاد قرار داده و  اذعان داشت اگر هزینه جرم در جامعه پایین بیاید رنج مضاعفی بر مظلوم تحمیل و دانه درشتهای متخلف همچنان در تعدی به منابع آب آزادانه عمل خواهند کرد. وی خاطرنشان ساخت گاهی در مواجه با یک چاه نیمه عمیق با برداشت مثلا نیم لیتری برخوردهای شدیدی می‌شود اما در برخی موارد با یک آب فروش با چاههای متعدد و گاه چند صد متری برخوردی صورت نمی پذیرد ومتاسفانه به سادگی از کنار آن رد می شویم. درویشی این نوع برخورد را شایسته حفاظت از منابع آب ندانست و اظهار داشت ما باید معیشت و ماهیت کاری مردم را در تصمیمات سازمانی در نظر بگیریم و این به این معنا نیست که بخواهیم رونق تولید را نادیده بگیریم بلکه به معنای مصرف بهینه آب هستیم.  درویشی با اشاره به قضیه کشت برنج و فشار به منابع آب, خاطرنشان ساخت باید کشت برنج به جدیت مورد تجدید نظر قرار گیرد. وی اذعان داشت هیچ کس نمی پذیرد عده ای برای سود بیشتر , ضربات مهلکی به منابع آب زیرزمینی استان وارد نمایند. درویشی حساب روان آبها را با حساب آب زیرزمینی بسیار متفاوت دانست و خاطرنشان ساخت نمی‌توان بر مبنای عدم قطعیت در مدیریت آب به توسعه کشاورزی پرداخت. وی امنیت غذایی را بسیار حیاتی خواند  اما دوام و بقای منابع آب زیرزمینی را زیر ساخت این امنیت ذکر کرد و اظهار داشت باید بر مبنای آن تلاش بسیار چشمگیری برای برنامه‌ریزی‌های موشکافانه و منطبق با شرایط محلی و محیطی اعمال داشت.

در ادامه مدیر عامل با اشاره به حوزه ترویج و نیاز به کار فرهنگی بیشتر از همه همکاران و علاقمندان خواست تا با جدیت بیشتری در تعامل با استان‌های همجوار و تعامل با نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر و به ویژه جهاد کشاورزی مردم و بهره برداران را از عواقب بحران آب  آگاه سازند. وی در پایان خواستار جدیت در اجرای برنامه های احیا و تعادل بخشی و سازگاری با کم آبی شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات