سرپرست اداره هماهنگی حمل و نقل راه و شهرسازی استان ایلام تعیین شد

سرپرست اداره هماهنگی حمل و نقل راه و شهرسازی استان ایلام تعیین شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات