سرانه تولید پسماند خانگی روستاهای بخش مرکزی خلیل‌آباد کمتر از میانگین جهانی است

سرانه تولید پسماند خانگی روستاهای بخش مرکزی خلیل‌آباد کمتر از میانگین جهانی است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات