دوره آموزشی کود و سموم از دیدگاه زیست محیطی در شهرستان شوشتر برگزار شد

دوره آموزشی کود و سموم از دیدگاه زیست محیطی در شهرستان شوشتر برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات