برگزاری جلسه به منظور چگونگی جذب اعتبارات تصفیه خانه های کرمان و...

در جلسه ای با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و معاون طرح و توسعه شرکت و همچنین مشاور و پیمانکار در مورد چگونگی جذب اعتبارات برای تصفیه خانه های آب کرمان و بافت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در جلسه ای با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت، نمایندگان مجری طرح و همچنین مشاور و پیمانکار که در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۸ در تهران تشکیل شد، در در مورد چگونگی جذب اعتبارات برای تصفیه خانه های آب کرمان و بافت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه پس از رهنمودهای مهندس علیزاده نسبت به مسائل مد نظر صحبت شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات