مهندس مصطفوی : ۹۵ درصد ظرفیت آب‌های زیرزمینی کشور در مناطق ممنوعه قرار دارد

مهندس مصطفوی : ۹۵ درصد ظرفیت آب‌های زیرزمینی کشور در مناطق ممنوعه قرار دارد

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: ۹۵ درصد ظرفیت آب‌های زیرزمینی کشور در این مناطق ممنوعه قرار دارند که ۱۴۰ منطقه ممنوعه یاد شده بحرانی است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان مهندس مصطفوی روز چهارشنبه در نشست مشترک مدیران دفاتر حفاظت آبهای زیرزمینی استان‌های اصفهان، مرکزی و مازندران در شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: صدور مجوزهای زیاد برای حفر چاه و برداشت‌های بی رویه و تلقی و برداشت‌های غلط از مفاد قانونی موجب از بین رفتن منابع آبی زیرزمینی کشورشده است. وی افزود: ۶۰۹ محدوده مطالعاتی آب های زیرزمینی در کشور شناسایی شد که از این تعداد ۴۰۵ منطقه، ممنوعه است وازمجموع بیش از ۸۰۰ هزارچاه آب در کشور حدود ۳۲۰ هزار چاه غیر مجاز وجود دارد. مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: ۹۵ درصد ظرفیت آب‌های ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات