تقدیر از مدیر حراست شرکت آب منطقه ای یزد

تقدیر از مدیر حراست شرکت آب منطقه ای یزد

. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، مدیرکل حراست کل استان یزد از جواد منصوری، مدیر حراست شرکت آب منطقه ای یزد با اهدای لوح، تقدیرو تشکر نمود. در این لوح از انجام وظایف و مسئولیت های محوله در حراست دستگاه متبوع و همکاری فعال مدیر حراست شرکت آب منطقه ای یزد تقدیر به عمل آمد. متن این تقدیرنامه به شرح زیر است

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات