لزوم همکاری همه دستگاه ها برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه های تهران

لزوم همکاری همه دستگاه ها برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه های تهران

مدیرکل بازرسی استانداری تهران گفت: شرکت آب منطقه ای تهران به تنهایی مسئول مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها نیست و سایر سازمان های مربوطه نیز باید با این شرکت همکاری کنند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، “ جمال زنگیشه ” با حضور در شرکت آب منطقه ای تهران و نشست با مدیران آن ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز تنها وظیفه شرکت آب منطقه ای تهران نیست و همه دستگاه های مرتبط از جمله دهیاری و شهرداری ها نیز باید برای مقابله با سخت و سازهای غیرمجاز همکاری لازم را با شرکت آب منطقه ای تهران داشته باشند. مدیرکل بازرسی استانداری تهران تاکید کرد: شهرداری ها پیش از صدور پروانه ساخت و ساز در نزدیکی رودخانه ها باید حتما نسبت به اخذ استعلامات لازم از شرکت آب منطقه ای تهران اقدام کنند تا ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات