کارگاه آموزشی چالش ها و راه کارهای بهبود مدیریت مناطق چهارگانه در مشهد برگزار شد

کارگاه آموزشی چالش ها و راه کارهای بهبود مدیریت مناطق چهارگانه در مشهد برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات