مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در جمع سازمان های مردم نهاد گیلان :پسماند مهمترین معضل زیست محیطی گیلان

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در جمع سازمان های مردم نهاد گیلان :پسماند مهمترین معضل زیست محیطی گیلان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات