کوچه گلچین و گلشن در الهیه شهرک طالقانی آسفالت ریزی اساسی شد

کوچه گلچین و گلشن در الهیه شهرک طالقانی آسفالت ریزی اساسی شد

به گزارش شهریار ، در تداوم ارائه خدمات محله محور در سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۳، کوچه گلچین و گلشن در الهیه شهرک طالقانی به صورت اساسی آسفالت ریزی شد.

آسفالت های قدیمی، فرسوده و کهنه این دو کوچه چندین روز قبل توسط نیروهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه، تخریب، جمع آوری و مسطح سازی شده و امروز با ۷۸ تن آسفالت به صورت اساسی آسفالت ریزی شد .

کارکنان معاونت فنی و عمرانی و معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۳ مطابق بازدیدهای مستمر خود و درخواست شهروندان در کوی ها، معابر و خیابان های سطح حوزه استحفاظی لکه گیری و یا آسفالت ریزی اساسی را با برنامه ریزی ها و در شرایط آب و هوایی مناسب انجام می دهند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات