گزارش تصویری/ روایت تلاش در حوزه خدمات شهری شهرداری مبارکه

گزارش تصویری/ روایت تلاش در حوزه خدمات شهری شهرداری مبارکه

روایت تلاش در حوزه خدمات شهری شهرداری مبارکه

اجرای پل آبرو خیابان۱۵ خرداد

روایت تلاش در حوزه خدمات شهری شهرداری مبارکه

تعمیرات اساسی پارک نقاش باشی
روایت تلاش در حوزه خدمات شهری شهرداری مبارکه

تعمیرات اساسی شهربازی شهدای زینلی
روایت تلاش در حوزه خدمات شهری شهرداری مبارکه

تعمیرات سنگ فرش خیابان امام خمینی(ره)
روایت تلاش در حوزه خدمات شهری شهرداری مبارکه

تعمیرات سنگ فرش خیابان طالقانی

روایت تلاش در حوزه خدمات شهری شهرداری مبارکه

نصب نیمکت در پارک محله ای دهنو
لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات