اعمال قانون ۳۴۰۴ مورد تخلف زیست محیطی در مشهد

اعمال قانون ۳۴۰۴ مورد تخلف زیست محیطی در مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات