شورای پنجم شادی، نشاط و امید را به مردم مشهد هدیه داد

شورای پنجم شادی، نشاط و امید را به مردم مشهد هدیه داد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات