در سومین جلسه مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اراک

در سومین جلسه مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اراک

جلسه مرکز پژوهش های شورای شهر به ریاست ایرج رضایی و با حضور فلک افلاکی رییس شورای اسلامی، رحمتی دبیر و رییس کمیسیون نظارت، محمدی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی به همراه مهندس شفیعی شهردار اراک، معاونین پژوهشی دانشگاه های صنعتی، آزاد ، اراک و علوم پزشکی به عنوان اعضای هیات امنای مرکز پژوهش ها تشکیل شد.
ایرج رضایی رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اراک ، عنوان کرد: استفاده از پتانسیل علمی دانشگاه های شهر اراک در ارتباط با پروژه های شهری از اصلی ترین اهداف مرکز است که امیدوار هستیم با عملیاتی نمودن دادهای کسب شده در پروژه ها شاهد توسعه شهر اراک باشیم.
فلک افلاکی رییس شورای اسلامی شهر اراک، ضمن اشاره به اهمیت پژوهش در توسعه شهرها عنوان نمود: جای خالی مرکز پژوهش هادر شهر اراک بسیار احساس می شد چرا که پژوهش از مهم ترین شاخصه های توسعه ضامن پیشرفت جامعه بشری است.
وی با تاکید بر این که آموزش در کنار پژوهش از پویایی برخوردار می شود، گفت: امیدوار هستیم با راه اندازی مرکز پژوهش ها ، مجموعه سازمان ها و مناطق شهرداری از ظرفیت علمی این مرکز ، جهب پیشبرد اصولی فعالیت ها استفاده کنند.
مهندس شفیعی شهردار و عضو هیات امنای مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اراک ضمن تشکر از ایجاد این مرکز اظهار داشت: ایجاد ظرفیت پژوهش ومطالعه موجب همگرایی در مطالعات ندیریت شهری می شود که در نهایت توجیه علمی فنی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی پروژه های شهری را به همراه می آورد.
وی با اشاره به این که استفاده از ظرفیت علمی پژوهشی در احداث پروژه ها بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته پروژه هایی اجرا شده که توجیه اجتماعی اقتصادی نداشته ومشکلات ایجاد شده امروز گریبان گیر شهروندان شده است، ولی ما بنا داریم در این مرکز توجیه فنی اقتصادی زیست محیطی پروژه های شهری را در نظر داشته باشیم همچنین در طول مسیر احداث طرح ها می بایست توسط مرکز رصد شوند که بعد از اجرا مشکلاتی پیش نیاید.
مهندس شفیعی افزود: مطالعات می بایست پیوست پروژه های شهری باشد و مرکز پژوهش ها تنها در حوزه شهرداری فعالیت نکند بلکه فراتر و در تمامی ابعاد شهر وارد شود و پیوست علمی کامل برای هر پروژه ارائه دهد .
شهردار اراک، اظهار داشت: خوشبین هستیم که این مرکز به خوبی از عهده فعالیت های خود برآید و از سال جاری بر اساس اولویت های پژوهشی بودجه در نظر گرفته شود.
وی افزود: در ارتباط با مسائل مالی مرکز پژوهش ها بر اساس روش ، قاعده وآیین نامه همچنین تدبیر هیات امنا که وظیفه سیاست گذاری کلان را دراین مرکز بر عهده دارد پیش خواهیم رفت.
شهردار اراک با اشاره به به این که سند چشم انداز ۲۰ ساله شهرداری و در گام اول برنامه ۵ ساله آینده مجموعه تهیه شده است، عنوان کرد: پیشنهاد می شود مرکز پژوهش ها در این حوزه واردشود و طرح را بررسی و با بارش افکار متخصصین در نهایت تمامی ابعاد این طرح لحاظ گردد و بهترین نتیجه در این خصوص اخذ شود.
در ادامه رحمتی دبیر و رییس کمیسیون نظارت شورا ی اسلامی بیان کرد: امیدوار هستیم تصمیم گیری ها در مرکز پژوهش ها قائم به شخص نباشد و به صورت سیستمی و شورایی کلیه امور پیش رود.
محمدی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی، در ارتباط با شیوه فعالیت مرکز پژوهش ها اظهار داشت: شیوه فعالیت در مرکز می بایست بر اساس خرد جمعی و بر اساس نظرات هیات امنا باشد، با توجه به این که شهر اراک شهر دوستدار کودک و یادگیرنده در حوزه تفکیک پسماند تر و خشک در نظر گرفته شده پیشنهاد می شود در این حوزه بیشتر فعالیت شود تا در نهیات طرح به یونسکو ارائه داده شود.
گفتنی است در این جلسه رضایی رییس مرکز پژوهش های شورای شهر اراک طبق اساس نامه مرکز پژوهش شوراهای اسلامی کشور ضوابط و قوانین را مطرح و مقرر شد در جلسات آتی سند چشم انداز ۲۰ ساله شهر اراک جهت بررسی علمی مطرح شود.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات