جلسه مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای: جلسه مدیریت دانش با حضور مشاور کمیسیون توسعه مدیریت، معاون حفاظت و بهره برداری، مدیران و کارشناسان شرکت برگزار گردید شیخی فرمدیر فناوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای گفت مدیریت دانش مدیریت اطلاعات فرایندها و افراد است و شرکت های موفق شرکت‌هایی هستند که دائما دانش جدید خلق می‌کنند آن را به شکل گسترده در سراسر سازمان منتشر می کنند و به سرعت در فناوری ها و محصولات جدید به کار می برند. وی اضافه نمود این جلسه در راستای مستندسازی تجارب ارزنده و کاربردی همکاران در حوزه حفاظت و بهره برداری تشکیل گردیده که امیدواریم با توجه به برنامه عملیاتی تعریف شده این حوزه در سال جاری شاهد رشد و شکوفایی در فرایندهای کاری باشیم و از تجارب ارزنده همکاران جهت پیشبرد اهداف شرکت استفاده نمائیم.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات