موانع ورود روان آب ها به دریاچه بزنگان به سازی شد /ارتفاع آب دریاچه بزنگان به ۴ متر رسیده است

موانع ورود روان آب ها به دریاچه بزنگان به سازی شد /ارتفاع آب دریاچه بزنگان به ۴ متر رسیده است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات