عملیات تنظیف معابر و خیابان های شهید رجایی و شهید بهشتی به صورت آزمایش...

عملیات تنظیف معابر و خیابان های شهید رجایی و شهید بهشتی به صورت آزمایش...

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد به منظور جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به پسماندهای شهری، عملیات تنظیف معابر و خیابان های شهید رجایی و شهید بهشتی را از تاریخ ۹۸/۴/۱۲ لغایت ۹۸/۵/۳۰ به صورت آزمایشی، هر ۳ روز یکبار اجرایی نماید.
پیشاپیش از همکاری شما شهروندان گرامی، تشکر و قدردانی می گردد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات