برنامه‌های آتی و دورنمای کار سازگاری با کم آبی ضمن ترویج مدیریت...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای با حضور معاون عمرانی استانداری کرمانشاه, مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و اعضای شورای حفاظت از منابع آب استان و کارگروه سازگاری با کم آبی که در سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد, مهندس سالاری معاون عمرانی استانداری با اشاره به رویداد سازگاری با کم آبی در وزارت نیرو و مباحثی که در این رویداد برگزار شد به ذکر اهمیت سازگاری با کم آبی پرداخت. وی با اشاره به اهمیت تدوین برنامه سازگاری با کم آبی به عنوان یکی از اولویت اصلی در استان خاطرنشان ساخت برنامه‌های آتی و دورنمای کار برای رسیدن به مطلوب بسیار مهم است و از ضرورت انطباق آن با مباحث بودجه ای سخن گفت. سالاری با اشاره به اینکه برخی فعالیت هایی که انجام می شود بیشتر تصمیمات محلی است و برنامه ای نیست از لزوم تدوین برنامه‌ای مدون برای سازگاری با کم آبی خبر داد. وی با اشاره به هدف برگزاری جلسات سازگاری با کم آبی, ارائه راهکارهای اصولی برای عملیاتی کردن برنامه ها را یک ضرورت دانست و خاطرنشان ساخت یکی از این برنامه ها باید مدیریت مصرف و جلوگیری از تلفات آب باشد.

سالاری با اذعان به اینکه مدیریت مصرف ما مدیریت درستی نیست بر لزوم ارائه راهکارهای درست برای مصرف بهینه تاکید کرد. وی با اشاره اهمیت استفاده از پساب برای جایگزین آب فضای سبز و صنعت بر لزوم بازچرخانی آب و کاهش مصرف در فضای سبز تاکید نمود.  سالاری کاهش آلودگی آب و بازچرخانی آب را از مباحث مهم مدیریت بهینه آب خواند و خواستار بحث در خصوص سیاست های کلی برای عملیاتی کرده برنامه ها شد .

معاون عمرانی استانداری کار تخصصی برای تدوین سرفصلهای برنامه سازگاری با کم آبی و انطباق آن با موازین ملی را شرط اساسی برای عملیاتی کردن برنامه سازگاری با کم آبی در استان قلمداد کرد و از شرکت آب منطقه ای کرمانشاه به عنوان دبیر کارگروه خواست ظرف یک هفته نسبت به جمع آوری اولویت ها و پیشنهادهای همه اعضای کارگروه اقدام نماید .

در ادامه درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ضمن تشکر از معاون عمرانی برای حضور در رویداد سازگاری با کم آبی در وزارت نیرو و دستور برگزاری جلسه استانی سازگاری با کم آبی اظهار داشت سازگاری با کم آبی اساسا" چالش بین آب منطقه ای و جهاد کشاورزی نیست و مرتبط به همه ارکان جامعه و مصرف‌کنندگان است. وی اظهار داشت ما در مدیریت کلان و بین بخشی با جهاد کشاورزی اختلاف نظری نداریم, طرف سخن ما با افراد بدمصرف است, افرادی که خارج از عرف آب را هدر می‌دهد. وی با اشاره به اینکه دغدغه مدیران استان و نظام اشتغال و سرمایه‌گذاری است, وبخش آب استان را هم کار اصلی و پشتیبان بخش اشتغال و تولید در استان دانست. درویشی افزود توسعه کشت برنج و قضاوت های غیرکارشناسی از بارش های اخیر بسیار مخرب و تهدیدی جدی بر منابع آب زیرزمینی است. وی برداشت مخفیانه آب و آبفروشی, ریختن سموم شیمیایی درون چاه  به جای سمپاشی مزرعه و امثال آن را چالش جدی دانست که در آینده نزدیک به عنوان یک مسئله زیست محیطی دامنگیر استان خواهد شد و امروز باید برنامه های جدی برای آن اندیشید .

در ادامه دکتر حاتمی رییس سازمان جهادکشاورزی استان با سخنان مبسوطی رسیدن به یک فهم مشترک در تدوین برنامه های سازگاری با کم آبی را حیاتی خواند و اذعان داشت که از زمان همکاری با  مدیریت فعلی شرکت. آب منطقه ای یک نقطه فهم مشترک ایجاد شده است فرهنگ‌سازی در این بخش را بسیار حیاتی خواند.  در ادامه سایر اعضای حاضر با ارائه پیشنهادات خود به بیان دیدگاههای خود پرداختند و نهایتا مقرر شد پیشنهادات و نظرات همه اعضای کارگروه ظرف مدت یک هفته به صورت مدون به دبیرخانه  سازگاری با کم آبی در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ارسال گردد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات