سرپرست پارک ملی خبر بافت کرمان حین تعقیب متخلفین شکار و صید از ارتفاعات سقوط کرد

سرپرست پارک ملی خبر بافت کرمان حین تعقیب متخلفین شکار و صید از ارتفاعات سقوط کرد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات