مشهدی ها را به مهربانی و میهمان نوازی میشناسم

مشهدی ها را به مهربانی و میهمان نوازی میشناسم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات