رییس شورای "شهر دوستدار کودک" منصوب شد

رییس شورای "شهر دوستدار کودک" منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات