بازدیداز  تصفیه خانه مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان سینا

بازدیداز تصفیه خانه مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان سینا

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات