توقیف لودرهای در حال برداشت غیر مجاز شن و ماسه از رودخانه آبدر...

با همت امور منابع آب شهرستان شهربابک لودرهای در حال برداشت غیر مجاز شن و ماسه از مسیر رودخانه آبدر در منطقه استبرق و رودخانه تاجو در منطقه بنه یکه شهرستان شهربابک توقیف شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، با همت امور منابع آب شهرستان شهربابک لودرهای در حال برداشت غیر مجاز شن و ماسه از مسیر رودخانه آبدر در منطقه استبرق و رودخانه تاجو در منطقه بنه یکه شهرستان شهربابک توقیف شدند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات