مبادله تفاهم نامه همکاری پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و خدمات تخصصی بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان

مبادله تفاهم نامه همکاری پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و خدمات تخصصی بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات