انتصاب سرپرست معاونت مهندسی و ساخت، و سرپرست اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان ای...

انتصاب سرپرست معاونت مهندسی و ساخت، و سرپرست اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان ای...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

  منبع خبر

  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات