اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد سال ۹۷ مناطق دهگانه شهرداری تبریز آغاز شد

اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد سال ۹۷ مناطق دهگانه شهرداری تبریز آغاز شد

به گزارش شهریار ، مرتضی موحدنیا با اعلام این خبر گفت: طرح جامع ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تبریز با تاکید شهردار تبریز و با هدف احصاء نقاط قوت و ضعف سازمانی اجرا می شود .
وی اظهار داشت: به منظور بررسی میزان همپوشانی اقدامات و کارکردها در راستای برنامه مصوب سال گذشته این طرح از امروز با همکاری ۵۰ کارشناس متخصص شاغل در شهرداری به همراه اساتید دانشگاهی در حوزه های مختلف، از امروز شروع شد .
موحدنیا افزود: همسوسازی و سازگار کردن اهداف و چشم انداز، رقابتی کردن خدمات ایجاد تحرک در فعالیت ها، تبیین دقیق و کامل وظایف و مسئولیت ها، ارتقای برنامه ها و با بهره گیری از نظر کارشناسان و خبرگان و توجه به الگوها و تجربه های موفق، با لحاظ وظایف، اختیارات و محدودیت ها مهمترین اهداف این طرح به شمار می رود .
وی با بیان اینکه سعی داریم با اجرای منظم آن علاوه بر رقابتی کردن خدمات، تصمیم گیری ها از جمله تخصیص منابع بر اساس رتبه بندی بر اساس ظرفیت ها، عملکرد مناطق دهگانه شهرداری تبریز را مورد بررسی قرار دهیم، گفت: این طرح در هفت حوزه مختلف برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، خدمات شهری، مالی و اقتصادی، فنی و عمرانی، فرهنگی و اجتماعی، شهرسازی و معماری، و مدیریتی از ۱۷ تیر تا ۷ مرداد سال جاری اجرا می شود .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات