برپایی تور بازدید بخشی از مسیر حرکت امام رضا(ع) از مدینه به مرو

برپایی تور بازدید بخشی از مسیر حرکت امام رضا(ع) از مدینه به مرو

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات