بازدید از پارک های بانوان و امیرکبیر

بازدید از پارک های بانوان و امیرکبیر

ریاست و اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی کلانشهر اراک به همراه عسگری سرپرست خدمات شهری شهرداری اراک از پارک های بانوان و امیر کبیر اراک بازدید و مسائل و مشکلات موجود در پارک های مذکور بررسی نمودند.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات