بیستمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم برگزار شد

جلسه بیستم کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور مدیر عامل، معاونین و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه دستورکارهای مرتبط با برنامه ششم نقشه راه اصلاح نظام اداری بررسی و مقرر گردید در جلسه ای مشترک با شورای فرهنگی موارد لازم پیگیری شود.

در ادامه وضعیت نتایج نظرسنجی از گروه های مختلف مشتریان در سال ۹۷ گزارش شده و پیشنهاد ارائه اطلاعات مقدماتی در ابتدای پرسشنامه نظیر وضعیت مقدار آب تخصیصی یا سیستم های جدید نصب شده به منظور بهبود اجرای نظر سنجی ها در سال ۹۸ ارائه گردید.

ویرایش سوالات پرسشنامه ها با توجه به چشم انداز تعریف شده برای شرکت، یکسان سازی کیفیت آب تحویلی به گروه های مختلف مشتریان در بخش صنعت و استفاده از ابزارهای جدید نظرسنجی هم از دیگر پیشنهادهای مطرح شده بود.

همچنین گزارشی از روند تهیه پرسشنامه بخش سلامت اداری و وضعیت تکمیل فرم ها توسط ارباب رجورع ارائه و مقرر شد توسط واحدهای مرتبط همکاری لازم در این خصوص صورت گیرد.

در پایان ضمن بررسی چک لیست وضعیت ساختمان اداری برای استفاده افراد معلول یا کم توان، تصمیمات لازم جهت ارتقاء و بهبود در این مورد اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات