دوره توجیهی پسماند جهت آموزش پرسنل شهرداری و معضلات پلاستیک به مناسبت ۲۱ تیرماه، روز نه به پلاستیک در خرمشهر

دوره توجیهی پسماند جهت آموزش پرسنل شهرداری و معضلات پلاستیک به مناسبت ۲۱ تیرماه، روز نه به پلاستیک در خرمشهر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات