شناسایی و دستگیری ۲ نفر صیاد متخلف در خرمشهر

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات