برگزاری جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان کرمان

جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان کرمان با حضور دکتر موسوی آیت الهی معاون امور عمرانی استاندار کرمان، مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاونین و جمعی از مدیران و کارشناسان مربوطه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۸ تیرماه ۹۸ جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان کرمان با حضور دکتر موسوی آیت الهی معاون امور عمرانی استاندار کرمان، مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری، مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی و جمعی از مدیران و کارشناسان مربوطه در محل معاونت امور عمرانی برگزار گردید.

در این جلسه پس از طرح موضوعات مورد نظر و ارائه نقطه نظرات مسئولین تصمیمات لازم اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات