عامل زنده گیری پرندگان شکاری در شهرستان جیرفت کرمان دستگیر شد.

عامل زنده گیری پرندگان شکاری در شهرستان جیرفت کرمان دستگیر شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات