برگزاری جلسه   برنامه ریزی جمع آوری و امحاء گونه مها جم سنبل آبی از زیستگاههای استان

برگزاری جلسه برنامه ریزی جمع آوری و امحاء گونه مها جم سنبل آبی از زیستگاههای استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات