از قول های اصلی اعضای شورای شهر دوره پنجم، تعیین تکلیف پروژه ۵۵ متری ب...

از قول های اصلی اعضای شورای شهر دوره پنجم، تعیین تکلیف پروژه ۵۵ متری ب...

به دنبال تصویب طرح جامع شهر اراک در سال ۸۳ بزرگراهی به عرض ۵۵ متر در این طرح دیده شد که میدان ولیعصر را به پل فرنگی متصل میکرد و به طرح ۵۵ متری یا خط قرمز معروف شد و در سال های اجرای طرح جامع به یکی از چالش های اصلی مدیریت شهری اراک بدل گشت به طوری که چهار دوره شورای شهر را درگیر خود کرد و با گذشت هر سال بر دشواری های اجرای آن نیز افزوده شد.
یکی از قول های اصلی اعضای شورای شهر دوره پنجم، تعیین تکلیف پروژه ۵۵ متری بود که در ابتدای شروع این دوره شورا از مطالبات اصلی شهروندان درگیر در این طرح؛ لغو آن بود که بارها با حضور در پارلمان شهری این مطالبه را پیگیری کردند اما شورا با توجه به بررسی هایی که با حضور مدیریت ارشد استان، معاونین وی، مسوولین ذیربط و همچنین مشاور طرح انجام با پیشنهاد لغو طرح مخالفت کرد و با پیشنهاد استاندار مرکزی، کارگروهی برای اجرای پروژه ۵۵ متری با حضور اعضای شورا و شهردار و مدیران کل مربوطه زیر نظر معاون عمرانی استاندار تشکیل شد تا برنامه ریزی برای اجرای آن در دستور کار قرار گیرد ولی علی رغم جلسات بسیار و تلاش هایی که صورت گرفت با توجه به اینکه ابعاد این طرح از ظرفیت و پتانسیل های شهر اراک بزرگتر بود و در مدت یکسال عملیات اجرایی موثری برای اجرای پروژه انجام نشد.
شورای شهر پس از بررسی مجدد؛ پیشنهاد لغو پروژه را به مراجع تصویب طرح جامع ارائه داد و با تلاش های بسیار مراحل تصویب طرح جامع اراک را پیگیری کرد که نتیجه این پیگیری ها حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در اراک بود که با قول مساعد ایشان مبنی بر بررسی و تصویب طرح جامع در کوتاهترین زمان، بارقه امید در دل شهروندان برای رهایی از این گرفتاری و بلاتکلیفی ۱۶ ساله ایجاد شد.
پیرو پیگیرهای صورت گرفته و جلسات متعدد در نهایت طی آخرین روزهای سال ۹۷ طرح جامع اراک نهایتا در شورای برنامه ریزی استان مرکزی تصویب و برای طی شدن مراحل نهایی تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی کشور ارسال شد که متعاقب آن شورای شهر مکاتباتی با دبیرخانه شورای عالی داشت و نظرات شورا شهر در خصوص لغو طرح ۵۵ متری و اراضی الحاقی به محدوده شهر را به اطلاع شورا رساند. از اواخر اردیبهشت ماه گذشته، جلسات کمیته فنی شورای عالی برای بررسی طرح آغاز شد که با حضور فعال نماینده شورای شهر در تمامی جلسات و مورد توجه قرار گرفتن نظرات شورا همراه بود و پس از سفر اعضای کمیته ی فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به اراک و بازدید این کمیته از سطح شهر؛ بررسی طرح جامع اراک در دستور جلسه دوشنبه هفدهم تیرماه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور قرار گرفت که در نهایت با پذیرش پیشنهاد شورای شهر، طرح ۵۵ متری از طرح جامع اراک حذف شد و به بلاتکلیفی چند ساله مردم گرفتار در این طرح از بین رفت و شورای شهر نیز توانست به یکی از قول های خود عمل کند تا باز هم مردم به عنوان تصمیم گیرنده نهایی شناخته شوند.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات