اولین جلسه سازگاری با کم آبی در استان آذربایجان شرقی تشکیل شد

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی از تشکیل اولین جلسه سازگاری با کم آبی در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس یوسف غفارزاده با اشاره به تدوین برنامه استانی سازگاری با کم آبی، ضمن طرح موضوع چاه های غیرمجاز محفوره در ویلاهای واقع در استان، گزارشی در خصوص وضعیت منابع آب زیرزمینی ارائه نمود.

وی با اشاره به انسداد ۸۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال های اخیر، خواستار رسیدگی جدی به مسئله چاه های غیرمجاز با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط برای تحقق برنامه سازگاری با کم آبی شد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان با اشاره به اینکه برای تحقق برنامه سازگاری با کم آبی و جبران کسری مخازن آب زیرزمینی میزان مصرف باید در کلیه بخش ها کاهش یابد افزود: در بخش کشاورزی ۳۰۲ میلیون متر مکعب، در بخش شرب و بهداشت ۲۵میلیون متر مکعب و در بخش صنعت ۱۰ میلیون متر مکعب کاهش مصرف باید اتفاق بیفتد.

مهندس غفارزاده با اشاره به اینکه در حال حاضرمیزان برداشت از آب های زیرزمینی یک میلیارد و ۱۴۸ هزار متر مکعب است اظهار داشت: این میزان باید تا ۸۱۱ میلیون متر مکعب کاهش یابد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات