از تلاشهای صادقانه و سی سال کار کارشناسی مهندس فتح اله محسنی پور...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نشست منطقه ای مدیران دفاتر حفاظت، دبیران کمیسیون صدور پروانه و اعضای کمیسیون امور آب زیرزمینی که به میزبانی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد از زحمات و تلاشهای مهندس فتح اله محسنی پور رئیس اسبق گروه مطالعات آبهای زیرزمینی...

به پاس سی سال خدمات صادقانه در کسوت کارشناس و رئیس گروه مطالعات آب زیرزمینی و تعامل سازنده با معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با امضای مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه تقدیر به عمل آمد. در  متن این تقدیر آمده است" جناب آقای مهندس محسنی پور، نشست منطقه ای مدیران دفاتر حفاظت آب زیرزمینی، اعضای کمیسیون صدور پروانه و دبیران کمیسیون آب زیرزمینی فرصت مغتنمی بود تا ضمن بحث و بررسی منابع آب زیرزمینی، اهمیت تعاملات علمی-عملیاتی در حوزه های فنی و کارشناسی متبادر  گردد. بر همین مبنای بر خود لازم می دانیم  مجاهدتهای سی ساله شما در کسوت کارشناس و رئیس گروه مطالعات آبهای زیرزمینی را ارج نهاده و از تعامل ارزشمند شما با معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت در راستای حفاظت از منابع حیاتی آبهای زیرزمینی تقدیر نماییم. بدون شک تلاشهای جنابعالی در دفتر یادمانهای  این شرکت ماندگار خواهد بود. برایتان ترفیع درجات و سلامت روزافزون مسئلت می نماییم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات