بازدید مهندس علوی نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس، از پروژه سد و شبکه زیویه

بازدید مهندس علوی نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس، از پروژه سد و شبکه زیویه

مهندس علوی نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس، از سد و شبکه زیویه و اداره منابع آب شهرستان کامیاران بازدید بعمل آورد به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان در این بازدید کامران رحیمی بیستونی مدیر اداره منابع آب شهرستان کامیاران به تشریح اقدامات و سرمایه گذاری های انجام شده توسط وزارت نیرو در قالب سد و شبکه زیویه در این شهرستان خبر داد. رحیمی بیستونی در این بازدید ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به پروژه های سد و شبکه زیویه بر اثرات مثبت اجرای این پروژه ها بر اقتصاد استان و به تبع شهرستان کامیاران تاکید نمود. نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس، در این بازدید ضمن استماع مشکلات مردم روستای تیلکو از مساعدت و پیگیری موارد و مشکلات مطروحه خبر داد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات