عدم شناخت قوانین و مقررات مرتبط با آب زیرزمینی عاملی برای...

عدم شناخت قوانین و مقررات مرتبط با آب زیرزمینی عاملی برای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سید محمود منتظری مدیرگروه بررسی های حقوقی و قانونی شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست منطقه ای مدیران دفاتر حفاظت، دبیران کمیسیون صدور پروانه و اعضای کمیسیون امور آب زیرزمینی که به میزبانی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد، نبود آگاهی و شناخت دقیق قوانین و مقررات را عاملی بازدارنده در تکوین برنامه های حفاظت از منابع آب عنوان کرد. وی با اشاره به اهمیت شناخت قوانین و مقررات مرتبط با آب زیرزمینی، عدم شناخت منابع قانونی و دستورالعملهای مرتبط و ابلاغی وزارت نیرو را عاملی برای تشدید منازعات و مشکلات بهره برداری بی رویه دانست و بر رعایت قانون برای حفاظت از منابع حیاتی آب زیرزمینی تاکید نمود.

سید محمود منتظری نبود اعتبارات لازم برای اجرای اقدامات حقوقی و قضایی برای مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز را از دیگر عواملی دانست که متجاوزین و مصرفین غیرقانونی آب زیرزمینی را به استمرار جرم تشویق می نماید. مدیرگروه بررسی های حقوقی و قانونی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به مشکلات پیش رو در مواجه با جرایم آب زیرزمینی، عدم هماهنگی بین واحدهای انتظامی و قضایی را دلیلی برای به سامان نرسیدن سناریوهای از پیش طراحی شده دانست. وی عدم همکاری بین نهادها و سازمانهای دولتی را ناشی از دیدگاه بخشی نگرانه دانست که ارتکاب جرم در حوزه های آب را تسهیل می نماید.  منتظری در ادامه فقر و توسعه نیافتگی اقتصادی-اجتماعی را عاملی برای گسترش چاههای غیرمجاز عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد انجام فعالیتهای فرهنگی در حوزه های کاری مرتبط با مدیریت منابع آب با همکاری رسانه ها و جراید بتواند قبح تجاوز به منابع آب را بیشتر و بیشتر نمایان ساخته و راه صیانت از آب را فراهم آورد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات