تکمیل جلوخان فردوسی تا بهمن ماه/کاشت یک میلیون و ۲۸۷ هزار درخت در ...

تکمیل جلوخان فردوسی تا بهمن ماه/کاشت یک میلیون و ۲۸۷ هزار درخت در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات